torstai 19. toukokuuta 2016

Jyväskylä on koulutuskaupunki

Kuntavaaleissa 2017 valitaan Suomen kuntiin ja kaupunkeihin valtuustot, joiden toiminta-aika (2017-2021) on koko Suomen tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeä. Hallintorakenteet ovat radikaalisti muuttumassa. Kaavaillaan maakuntahallintoa, joka aiheuttaisi kuntien palvelurakenteeseen merkittävän muutoksen: yli puolet kuntien nykyisistä palveluista eli sosiaali- ja terveyspalvelut lähtisivät kunnilta maakuntiin, ja suurimmaksi kuntien palveluksi muodostuisi kasvatus ja koulutus.

Olen lähdössä sitoutumattomana SDP:n listoilla kuntavaaliehdokkaaksi, koska katson, että Jyväskylän päättäjiksi tarvitaan edellä mainittujen rakenneuudistusten takia erityisesti kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijoita. Rohkenen laskea itseni mukaan tähän ryhmään työurani ja hoitamieni tehtävien perusteella: opetustyötä n. 30 vuotta, mukana lukuisissa pedagogisissa kehittämishankkeissa, toimimista mm. opetushenkilöstöjen luottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna sekä OAJ:n Keski-Suomen alueyhdistyksen puheenjohtajana.

Mielestäni politiikassa ja poliittisissa päätöksissä pitää olla taustalla selkeästi nähtävät arvot. Ne voivat ja niiden pitääkin vaihdella - niiden perusteella äänestäjä voi tehdä valintoja. Politiikka ei ole vaihtoehdottomuutta.

Arvopohjaa voi määritellä esimerkiksi seuraavasti: ”Yhteiskunnan sivistyksen taso mitataan sillä, miten yhteiskunta kohtelee vähäosaisimpia.” Kukin voi mielessään miettiä, miten sivistyneessä yhteiskunnassa me tämän määritelmän perusteella tällä hetkellä elämme. Lisäksi on hyvä pysähtyä pohtimaan, mistä mainittu sivistys syntyy. Pitkää pohdintaa ei tosin tarvita, koska vastaus on selvä: sivistys syntyy koulutuksesta.

Myös koulutuksen ja työelämän professori Hannu Heikkinen toteaa Keskisuomalaisessa 19.5.2016 yhteiskunnan kehittymisen kannalta olevan tärkeää, että heikoimmin pärjäävistä pidetään erityisen hyvää huolta. Tämä huolenpito sisältää hänen mukaansa mm. koulujen erityisopetukseen ja varhaiskasvatukseen panostamisen. Tähän ei ole paljon lisättävää.

Meillä tulee olla riittävästi resursoitu kasvatus- ja koulutusjärjestelmä, joka takaa lapsille ja nuorille tasa-arvoiset mahdollisuudet rakentaa elämänsä perustaa. Lisäksi tulevaisuuden yhteiskunnassa korostuu elinikäinen oppiminen - kouluttautuminen tulee olemaan osa ihmisen koko elinkaarta. Poliittisen päätöksenteon kannalta on huomattava, että kasvatukseen ja koulutukseen sijoitetut varat tulevat yhteiskunnalle, myös kaupungille, takaisin moninkertaisesti - vaikkakaan eivät välttämättä seuraavan kvartaalin aikana.

Jyväskylällä on vankka maine koulutuskaupunkina. Siitä on pidettävä kiinni. Kaupunkiamme on kehitettävä niin, että eri palvelualojen, erityisesti kasvatuksen ja koulutuksen, pitkäkestoiset vaikutukset otetaan päätöksenteossa huomioon.

Juha Paananen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti